FLOWER SETTING - RAYONGFLORIST

เปิดรับสอนจัดดอกไม้

ทุกคอร์สสอนทำโบว์ฟรี!!!!พร้อมทั้งยังได้ผลงานกลับบ้าน แบบละ 2,000 บาท คอร์ส นี้สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนจัดดอกไม้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะชอบเรียนแบบไหนดีคอรส์นี้มีให้เลือกดังนี้ 1.ช่อดอกไม้สดทรงกลม 2.ช่อดอกไม้สดทรงสูง (รับปริญญา) 2.แจกันดอกไม้ทรงกลม 3.กระเช้าดอกไม้สดทรงกลม

รายละเอียดคอร์สเรียนจัดดอกไม้

5,900 บาทคอร์สนี้สำหรับผู้ที่จัดงานประชุมบ่อยหรือมีงานสัมมนาต่างๆ เพื่อที่จะสามารถตกแต่งสถานที่จัดงานให้มีความสวยงามคอร์สนี้เรียน 5 ชั่วโมงบทเรียนที่จะสอน 1.โพเดียม(ดอกไม้หน้าวิทยากร) 2.แสตนดอกไม้สด 3.แสตนดอกไม้สดพร้อมโบว์เปิดพิธี 4.ดอกไม้กลางโต๊ะประชุม

คอร์สเปิดร้าน คอรส์นี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดร้านดอกไม้ คอรส์นี้ มี 13บทเรียน การเรียนทั้งหมด คลอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดในธุรกิจการเปิดร้านดอกไม้ รวมทั้งแนะนำรายละเอียดในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้เรียนสามารถกลับไปเปิดร้านดอกไม้ของตนเอง บทเรียนที่จะเรียน

1.ความรู้เบื้องต้นในขั้นตอนการทำธุรกิจเปิดร้านดอกไม้ 2.แนะนำสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
3.การจัดดอกไม้ช่อต่างๆ(ช่อกลม ช่อยาว ช่อรับปริญญา)
4.การจัดแจกันดอกไม้สดต่างๆ(แจกันกลม แจกันสามเหลี่ยม แจกันตัว U)
5.การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์(แจกันกลม)
6. ซุ้มดอกไม้งานแต่ง
7.แสตนดอกไม้
8.การจัดกระเช้าผลไม้และดอกไม้
9.ช่อติดหน้าอก
10.โพเดี่ยม(ดอกไม้หน้าวิทยากร)
11.การทำโบว์
12.การห่อของขวัญ
13.พวงหรีด

พิเศษ !! การทำมงกุฎดอกไม้   การทำช่อเฟอเรโร่วันวาเลนไทน์ และทัศนศึกษาที่ซื้อสินค้าจริงปากคลองตลาด

ติดต่อาอบถามรายละเอียด